DẦU CHỐNG GỈ SHL SAMLEX HP 5025V

Giá: liên hệ

  • SHL Samlex 5025V dầu chống rỉ trung hạn từ 4-6 tháng bảo quản trong nhà.
  • Thích hợp chống rỉ các chi tiết kim loại sau khi gia công.
  • Sử dụng quét hoác xịt lên chi tiết kim loại
  • Quy cách : Xô 20L & Phuy 200L

Đây là loại dầu có độ nhớt thấp và điểm chớp cháy cao, một lớp màng mỏng bao quanh chi tiết được hình thành sau khi dầu bay hơi.

Dầu chống rỉ SHL Samlex 5025V ngăn cản sự ăn mòn và ô nhiễm trong môi trường công nghiệp tới các sản phẩm kim loại-máy móc, thích hợp với thời hạn chống gỉ từ 4-6 tháng lưu kho trong nhà.