S-OIL 7 RED1 10W40 API SN/CF 4L

Giá: liên hệ

  • API : CI-4 / CH-4 / CG-4
  • SAE : 15W40
  • Động cơ DIESEL
  • Phuy 200 LÍT
  • Xô 20 LÍT
  • Made in KOREA

S-OIL SEVEN RED1 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, thích hợp cho tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các công nghệ mới nhất được trang bị động cơ mới bao gồm bộ sạc turbo, DOHC, GDI và các phương tiện yêu cầu thông số kỹ thuật hiệu suất API SN / CF.

Ứng dụng

  • Tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng
  • Xe với DOHC, Turbocharger, GDI
  • Các phương tiện được trang bị động cơ xăng được đề nghị áp dụng API SN, dầu động cơ ILSAG GF-5