DẦU TỔNG HỢP TOÀN PHẦN S-OIL 7 BLUE CI-4 15W40

Giá: liên hệ

  • API : CI-4 / CH-4 / CG-4
  • SAE : 15W40
  • Động cơ DIESEL
  • Phuy 200 LÍT
  • Xô 20 LÍT
  • Made in KOREA
S-OIL 7 BLUE CI được làm bằng dầu gốc tổng hợp 100%, thích hợp cho tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp, trong dịch vụ trên và ngoài đường cao tốc. Và được đ ề nghị cho xe được trang bị với các thi ế t bị sau xử lý bao gồm hệ thống