POWERONE TURBO F1 CF4/SJ 15W40

Giá: liên hệ

  • API : CF4/SJ
  • SAE : 15W40
  • Phuy 200 LÍT
  • Xô 18 LÍT
  • Made in Việt Nam Technology USA

POWERONE TURBO F1 CF4/SJ 15W40 là dầu động cơ được pha chế từ dầu gốc chọn lọc và công nghệ phụ gia tiên tiến Chevron Oronnite (USA) Có tính năng duy trì độ nhớt thích hợp khi vận hành động trong điều kiện tải trọng nặng và tốc độ trung bình.