DẦU TRUYỀN NHIỆT SHELL HEAT TRANSFER OIL S2

Giá: liên hệ

Shell Heat Transfer S2 có thể sử dụng trong các thiết bị trao
đổi nhiệt hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao, theo các giới hạn
áp dụng sau:

  • Nhiệt độ màng dầu tối đa: 320oC
  • Nhiệt độ bồn dầu tối đa: 300oC
  • Quy cách : Phuy 209 lít